Giá Xe Mazda Tại Đồng Nai

Bảng Giá Xe
Mazda CX-30 2.0L Luxury: 809000000 đ
Mazda CX-30 2.0L Premium: 889000000 đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 649000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Luxury: 689000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Premium: 729000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury: 724000000 đ
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium: 774000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 1.5L Deluxe: 629000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Luxury: 664000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Premium: 734000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda2 Hatchback 1.5L Luxury: 534000000 đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Premium: 579000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe: 799000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Luxury: 839000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium: 879000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD: 109000000 đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-8 2.5L Luxury: 1059000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium: 1149000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 7S: 1239000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 6S: 1249000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda6 2.0L Luxury: 829000000 đ
New Mazda6 2.0L Premium: 889000000 đ
New Mazda6 2.0L Premium GTCCC: 939000000 đ
New Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC: 1049000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda2 1.5L AT: 461000000 đ
New Mazda2 1.5L Deluxe: 489000000 đ
New Mazda2 1.5L Luxury: 537000000 đ
New Mazda2 1.5L Premium: 574000000 đ
Bảng Giá Xe
Mazda BT50 1.9 MT 4×2: 621000000 đ
Mazda BT50 1.9 AT 4×2: 668000000 đ
Mazda BT50 1.9 Luxyry 4×2: 743000000 đ
Mazda BT50 1.9 Premium 4×4: 799000000 đ